Een interessante investering

Uw villa als belegging?

Als u een villa op Resort Knuitershoek koopt, dan koopt u de woning inclusief btw. Deze btw kunt u terugvragen. Hoe? Dat leggen we graag aan u uit.

De btw die bij de aankoop berekend wordt, kunt u in sommige gevallen terugvragen bij de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van hoe de vakantiewoning wordt gebruikt. Als u deze ook (gedeeltelijk) verhuurt, kunt u mogelijk de btw (gedeeltelijk) terugvragen. De verhuur van de vakantiewoning moet dan zodanig zijn dat sprake is van exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen.

Hoeveel btw u kunt terugvragen is afhankelijk van uw eigen gebruik in het jaar van ingebruikname. De aftrek van btw moet wel worden herzien als het gebruik wijzigt in de negen jaren die volgen op het jaar van ingebruikname. Maakt u kosten voor gebruik van het pand? Dan kunt u alleen de btw die verband houdt met uw belaste omzet aftrekken. U bepaalt dat deel op basis van het werkelijke gebruik van deze diensten voor belaste omzet en privé.

Indien de Belastingdienst van mening is dat u voor de verhuur van de vakantiewoning ondernemer bent voor de btw en u dus uw btw kunt terugvragen, dient u ook 9% btw over de huur te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst.

Neem voor uw persoonlijke situatie contact op met één van onze adviseurs.

Ken uw rechten en plichten

Inkomstenbelasting

De door u aangekochte vakantiewoning wordt als inkomen uit sparen en beleggen in box 3 aangemerkt. De inkomsten uit sparen en beleggen bestaan uit een fictief rendement van 5.33% (fictief rentepercentage 2022) over het saldo van de waarde van de vakantiewoning verminderd met de eventuele lening die is aangegaan ter verkrijging van de vakantiewoning per 1 januari van een jaar. De belastingheffing in box 3 bedraagt 33% (tarief 2022).

In tegenstelling tot de btw heeft wel of geen eigen gebruik geen effect op de verschuldigde inkomstenbelasting in box 3. Ook wanneer uw rendement van de vakantiewoning hoger is dan het gestelde fictief rendement, bent u niet meer inkomstenbelasting verschuldigd. Realiseert u bij verkoop van de vakantiewoning een verkoopresultaat doordat de waarde van de vakantiewoning is gestegen, dan betaalt u daarover geen inkomstenbelasting.

De bovenstaande percentages zijn gebaseerd op de bekende gegevens medio 2020 en zullen naar verwachting wijzigen, voor een exacte berekening van de heffing box 3 in uw persoonlijke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw belastingadviseur