Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.   

Fiscaliteiten


Verhuren van een recreatiewoning, hoe zit dat fiscaal?
We behandelen achtereenvolgens de BTW en Inkomstenbelasting.
BTW
Als u een recreatiewoning op Knuitershoek koopt, dan koopt u de recreatiewoning inclusief btw. Deze btw kunt u terugvragen. Hoe? Dat leggen we graag hieronder aan u uit.
De btw die bij de aankoop berekend wordt, kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van hoe de recreatiewoning wordt gebruikt. Als u deze volledig verhuurt, kunt u de btw volledig terugvragen. De verhuur van de recreatiewoning moet dan zodanig zijn dat sprake is van exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen. Bij Knuitershoek is dit het geval.
Hoeveel btw u kunt terugvragen, is afhankelijk van uw eigen gebruik in het jaar van ingebruikname. De aftrek van btw moet wel worden herzien als het gebruik wijzigt in de negen jaren die volgen op het jaar van ingebruikname. Maakt u kosten voor gebruik van het pand? Dan kunt u alleen de btw die verband houdt met uw belaste omzet aftrekken. U bepaalt dat deel op basis van het werkelijke gebruik van deze diensten voor belaste omzet en privé. Indien de Belastingdienst van mening is dat u voor de verhuur van de recreatiewoning ondernemer bent voor de btw en u dus uw btw kunt terugvragen, dient u ook 9% btw over de huur te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting
Nadat u de recreatiewoning heeft aangeschaft, moet u de recreatiewoning jaarlijks aangeven op uw aangifte inkomstenbelasting. De recreatiewoning en de hieraan toe te rekenen hypothecaire schuld behoren tot de rendementsgrondslag van box 3.

De belastingheffing wordt bepaald aan de hand van de waarde van de bezittingen en schulden die op 1 januari van betreffende jaar aan box 3 worden toegerekend. Vervolgens wordt, na toepassing van het heffingsvrijvermogen (€57.000 per persoon in 2023) middels een percentage een fictief rendement vastgesteld op basis van de waarde van uw box 3 vermogen. Over dit fictieve rendement betaalt u vervolgens 33 % belasting (tarief 2023).

In tegenstelling tot de btw heeft wel of geen eigen gebruik geen effect op de verschuldigde inkomstenbelasting in box 3. Ook wanneer uw rendement van de recreatiewoning hoger is dan het gestelde fictief rendement, bent u niet meer inkomstenbelasting verschuldigd. Realiseert u bij verkoop van de recreatiewoning een verkoopresultaat doordat de waarde van de vakantiewoning is gestegen, dan betaalt u daarover geen inkomstenbelasting.

Op dit moment is er door een bezwaarprocedure rond de box 3 heffing vanaf 2017 een wetswijziging op komst. De uitkomst van de reparatiewetgeving is nog niet duidelijk.
De bovenstaande percentages zijn gebaseerd op de bekende gegevens medio 2022 en zullen naar verwachting wijzigen, voor een exacte berekening van de heffing box 3 in uw persoonlijke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw belastingadviseur.

1qSeYpK0FBhpYIWdlfi7pwvzsOv6kD53uGLZxWMj.png
p6V3eS1sFAyCDnIlhDuNTH0XipG335zeFf1FNnkH.png