Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.   

WAT HOUDT EEN AFM BANNER IN?

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen. Het is belangrijk dat er vertrouwen heerst in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Het is voor ondernemingen niet verplicht een vergunning te hebben. Wanneer een onderneming haar verplichtingen niet nakomt staat zij in de registers van de AFM. Wanneer een onderneming haar verplichtingen wel nakomt, maar geen vergunning heeft moet zij hier een melding van maken bij haar uitingen in de vorm van een AFM-banner.